فیلم درمانی – معرفی فیلم‌هایی برای مواجهه با شکست عشقی

یکی از بدترین لحظات زندگی هر فرد، لحظه خداحافظی با معشوق است. اما متاسفانه این تلخی، تنها به یک لحظه ختم نمی‌شود، بلکه زندگی فرد را بسته به شدت علاقه‌اش به طور کلی تحت تاثیر قرار می‌دهد و آثار مخرب فراوانی بر روحیه شخص می‌گذارد. در این بخش از فیلم درمانی، سراغ معرفی فیلم‌هایی رفتیم

فیلم درمانی – معرفی فیلم‌هایی برای مواجهه با اندوه مرگ عزیزان

فیلم درمانی به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های مهم هنر درمانی جایگاه ویژه‌ای میان روانپزشکان و روانشناسان دنیا دارد؛ این موضوع به قدری جدی شده که در کشور‌های مختلف دنیا از بعضی فیلم‌ها به عنوان داروی روانی یاد می‌کنند و آن‌ها را عاملی برای بهبود وضعیت روحی افراد می‌دانند. ما در ویجیاتو برای کسانی که