دولت های کانادا و بریتیش کلمبیا اعلامیه مهمی در مورد اینترنت پرسرعت و اتصال تلفن همراه اعلام کنند

17 مه 2022 – اتاوا، انتاریو محترم Gudie Hutchings، وزیر توسعه اقتصادی روستایی، همراه با لیزا بیر، وزیر خدمات شهروندان بریتیش کلمبیا، اطلاعیه ای در مورد بهبود دسترسی به اینترنت پرسرعت و اتصال تلفن همراه اعلام خواهند کرد. تاریخ: پنجشنبه 19 مه 2022زمان: 1:00 بعد از ظهر (PT)محل: مجازی از اعضای رسانه خواسته می شود

دولت کانادا بیش از 1 میلیون دلار سرمایه گذاری می کند تا اینترنت پرسرعت را به 1162 خانوار در منیتوبا برساند.

ساکنان جوامع روستایی مانیتوبا از افزایش اتصال بهره مند شوند 13 مه 2022 – اتاوا، انتاریو همه‌گیری COVID-19 نحوه زندگی، کار، یادگیری و کسب‌وکار ما را تغییر داده است و اکنون بیش از هر زمان دیگری، کانادایی‌ها در سراسر کشور برای دسترسی به خدمات، پشتیبانی و فرصت‌ها به اینترنت پرسرعت قابل اعتماد نیاز دارند. از

دولت کانادا اعلامیه مهمی در مورد اینترنت پرسرعت اعلام می کند

11 مه 2022 – اتاوا، انتاریو تری دوگوید، دبیر پارلمانی وزیر محیط زیست و تغییرات اقلیمی و عضو پارلمان وینیپگ جنوبی، به نمایندگی از محترم Gudie Hutchings، وزیر توسعه اقتصادی روستایی و عضو پارلمان برای کوه‌های بلند، سرمایه‌گذاری را برای بهبود ارتفاعات اعلام خواهد کرد. دسترسی به اینترنت پرسرعت در مانیتوبا در دسترس بودن رسانه

دولت کانادا سرمایه گذاری می کند تا دسترسی به اینترنت پرسرعت را برای خانوارهای روستایی بیشتری در انتاریو فراهم کند

پس زمینه دولت کانادا سرمایه گذاری می کند تا دسترسی به اینترنت پرسرعت را برای خانوارهای روستایی بیشتری در انتاریو فراهم کند در 3 می 2022، محترم Gudie Hutchings، وزیر توسعه اقتصادی روستایی، بیش از 5.3 میلیون دلار بودجه برای هشت پروژه برای دسترسی به اینترنت پرسرعت برای جوامع زیر در روستاهای انتاریو اعلام کرد.

دولت کانادا بیش از 5.3 میلیون دلار برای دسترسی به اینترنت پرسرعت برای 1662 خانوار در انتاریو سرمایه گذاری می کند.

جوامع روستایی از افزایش اتصال به اینترنت پرسرعت بهره مند شوند 3 مه 2022 – اتاوا، انتاریو همه‌گیری COVID-19 نحوه زندگی، کار، یادگیری و کسب‌وکار ما را تغییر داده است و اکنون بیش از هر زمان دیگری، کانادایی‌ها در سراسر کشور برای دسترسی به خدمات، پشتیبانی و فرصت‌ها به اینترنت پرسرعت قابل اعتماد نیاز دارند.

دولت کانادا بیش از 5 میلیون دلار سرمایه گذاری می کند تا اینترنت پرسرعت را به 7339 خانوار در آلبرتا برساند.

جوامع روستایی از افزایش اتصال به اینترنت پرسرعت بهره مند شوند 26 آوریل 2022 – اتاوا، انتاریو همه‌گیری COVID-19 نحوه زندگی، کار، یادگیری و کسب‌وکار ما را تغییر داده است و اکنون بیش از هر زمان دیگری، کانادایی‌ها در سراسر کشور برای دسترسی به خدمات، پشتیبانی و فرصت‌ها به اینترنت پرسرعت قابل اعتماد نیاز دارند.

دولت کانادا بیش از 63 میلیون دلار بودجه برای دسترسی به اینترنت پرسرعت برای 13748 خانوار در انتاریو اختصاص داده است.

خانوارهای ساکن در جوامع روستایی و ملل اول از کمک مالی برای افزایش دسترسی به اینترنت پرسرعت بهره مند شوند. 22 آوریل 2022 – اتاوا، انتاریو امروز، محترم Gudie Hutchings، وزیر توسعه اقتصادی روستایی، همراه با محترم Helena Jaczek، وزیر مسئول آژانس توسعه اقتصادی فدرال در جنوب انتاریو، بیش از 63 میلیون دلار بودجه مشترک

دولت کانادا بیش از 51 میلیون دلار بودجه برای دسترسی به اینترنت پرسرعت برای 4086 خانوار در انتاریو اختصاص داده است.

22 آوریل 2022 – اتاوا، انتاریو خانوارها در جوامع روستایی و کشورهای اول از بودجه برای افزایش دسترسی به اینترنت پرسرعت بهره مند شوند. امروز، مارکوس پاولوفسکی، نماینده پارلمان Thunder Bay–Rainy River، به نمایندگی از محترم Gudie Hutchings، وزیر توسعه اقتصادی روستایی، بیش از 51 میلیون دلار بودجه مشترک فدرال و استانی را برای دو

دولت کانادا بیش از 32 میلیون دلار بودجه برای دسترسی به اینترنت پرسرعت برای 4485 خانوار در انتاریو اختصاص داده است.

خانوارها در جوامع روستایی از بودجه برای افزایش دسترسی به اینترنت پرسرعت بهره مند شوند 22 آوریل 2022 – اتاوا، انتاریو امروز، فرانسیس دروین، نماینده مجلس گلنگاری-پرسکات-راسل و وزیر پارلمانی وزیر کشاورزی و غذای کشاورزی، به نمایندگی از محترم Gudie Hutchings، وزیر توسعه اقتصادی روستایی، بیش از 32 میلیون دلار را در مجموع فدرال و

دولت کانادا بیش از 96 میلیون دلار بودجه برای دسترسی به اینترنت پرسرعت برای 22546 خانوار در انتاریو اختصاص داده است.

22 آوریل 2022 – اتاوا، انتاریو خانوارها در جوامع روستایی و ملل اول از کمک مالی برای افزایش دسترسی به اینترنت پرسرعت بهره مند شوند. امروز، مارک گرتسن، نماینده پارلمان کینگستون و جزایر و دبیر پارلمانی رهبر دولت در مجلس عوام (سنا)، به نمایندگی از محترم Gudie Hutchings، وزیر توسعه اقتصادی روستایی، بیش از 96