دولت کانادا بیش از 1 میلیون دلار سرمایه گذاری می کند تا اینترنت پرسرعت را به 1162 خانوار در منیتوبا برساند.

ساکنان جوامع روستایی مانیتوبا از افزایش اتصال بهره مند شوند 13 مه 2022 – اتاوا، انتاریو همه‌گیری COVID-19 نحوه زندگی، کار، یادگیری و کسب‌وکار ما را تغییر داده است و اکنون بیش از هر زمان دیگری، کانادایی‌ها در سراسر کشور برای دسترسی به خدمات، پشتیبانی و فرصت‌ها به اینترنت پرسرعت قابل اعتماد نیاز دارند. از

دولت کانادا اعلامیه مهمی در مورد اینترنت پرسرعت اعلام می کند

11 مه 2022 – اتاوا، انتاریو تری دوگوید، دبیر پارلمانی وزیر محیط زیست و تغییرات اقلیمی و عضو پارلمان وینیپگ جنوبی، به نمایندگی از محترم Gudie Hutchings، وزیر توسعه اقتصادی روستایی و عضو پارلمان برای کوه‌های بلند، سرمایه‌گذاری را برای بهبود ارتفاعات اعلام خواهد کرد. دسترسی به اینترنت پرسرعت در مانیتوبا در دسترس بودن رسانه

دولت کانادا بیش از 63 میلیون دلار بودجه برای دسترسی به اینترنت پرسرعت برای 13748 خانوار در انتاریو اختصاص داده است.

خانوارهای ساکن در جوامع روستایی و ملل اول از کمک مالی برای افزایش دسترسی به اینترنت پرسرعت بهره مند شوند. 22 آوریل 2022 – اتاوا، انتاریو امروز، محترم Gudie Hutchings، وزیر توسعه اقتصادی روستایی، همراه با محترم Helena Jaczek، وزیر مسئول آژانس توسعه اقتصادی فدرال در جنوب انتاریو، بیش از 63 میلیون دلار بودجه مشترک

دولت کانادا بیش از 51 میلیون دلار بودجه برای دسترسی به اینترنت پرسرعت برای 4086 خانوار در انتاریو اختصاص داده است.

22 آوریل 2022 – اتاوا، انتاریو خانوارها در جوامع روستایی و کشورهای اول از بودجه برای افزایش دسترسی به اینترنت پرسرعت بهره مند شوند. امروز، مارکوس پاولوفسکی، نماینده پارلمان Thunder Bay–Rainy River، به نمایندگی از محترم Gudie Hutchings، وزیر توسعه اقتصادی روستایی، بیش از 51 میلیون دلار بودجه مشترک فدرال و استانی را برای دو

دولت کانادا بیش از 32 میلیون دلار بودجه برای دسترسی به اینترنت پرسرعت برای 4485 خانوار در انتاریو اختصاص داده است.

خانوارها در جوامع روستایی از بودجه برای افزایش دسترسی به اینترنت پرسرعت بهره مند شوند 22 آوریل 2022 – اتاوا، انتاریو امروز، فرانسیس دروین، نماینده مجلس گلنگاری-پرسکات-راسل و وزیر پارلمانی وزیر کشاورزی و غذای کشاورزی، به نمایندگی از محترم Gudie Hutchings، وزیر توسعه اقتصادی روستایی، بیش از 32 میلیون دلار را در مجموع فدرال و

دولت کانادا بیش از 96 میلیون دلار بودجه برای دسترسی به اینترنت پرسرعت برای 22546 خانوار در انتاریو اختصاص داده است.

22 آوریل 2022 – اتاوا، انتاریو خانوارها در جوامع روستایی و ملل اول از کمک مالی برای افزایش دسترسی به اینترنت پرسرعت بهره مند شوند. امروز، مارک گرتسن، نماینده پارلمان کینگستون و جزایر و دبیر پارلمانی رهبر دولت در مجلس عوام (سنا)، به نمایندگی از محترم Gudie Hutchings، وزیر توسعه اقتصادی روستایی، بیش از 96

دولت کانادا بیش از 163 میلیون دلار بودجه برای دسترسی به اینترنت پرسرعت برای 7772 خانوار در انتاریو اختصاص داده است.

22 آوریل 2022 – اتاوا، انتاریو خانوارها در جوامع روستایی و کشورهای اول از بودجه برای افزایش دسترسی به اینترنت پرسرعت بهره مند شوند. امروز، محترم پتی هاجدو، وزیر خدمات بومی و وزیر مسئول آژانس توسعه اقتصادی فدرال برای شمال انتاریو، به نمایندگی از محترم Gudie Hutchings، وزیر توسعه اقتصادی روستایی، همراه با مارکوس پاولوفسکی،

دولت کانادا بیش از 1,075,000 دلار برای ارائه اینترنت پرسرعت به بیش از 625 خانوار در نیوفاندلند و لابرادور سرمایه گذاری می کند.

22 آوریل 2022 – اتاوا، انتاریو ساکنان جوامع روستایی از افزایش ارتباط بهره مند شوند همه‌گیری COVID-19 نحوه زندگی، کار، یادگیری و کسب‌وکار ما را تغییر داده است و اکنون بیش از هر زمان دیگری، کانادایی‌ها در سراسر کشور برای دسترسی به خدمات، پشتیبانی و فرصت‌ها به اینترنت پرسرعت قابل اعتماد نیاز دارند. از طریق

دولت های کانادا و انتاریو سرمایه گذاری می کنند تا دسترسی به اینترنت پرسرعت را برای خانوارهای روستایی بیشتری فراهم کنند

در 29 مارس 2022، ایرک کوسمیرچیک، دبیر پارلمانی وزیر اشتغال، توسعه نیروی کار و گنجاندن معلولیت، به نمایندگی از محترم Gudie Hutchings، وزیر توسعه اقتصادی روستایی، به همراه باب بیلی، عضو پارلمان استانی برای Sarnia-Lambton ، به نمایندگی از محترم کینگا سورما، وزیر زیرساخت انتاریو، صندوق جهانی پهنای باند و بهبود اتصال برای پروژه های

دولت کانادا حمایت از سازمان ها را برای کمک به مقابله با اطلاعات نادرست مضر تقویت می کند

تورنتو، 16 مارس 2022 از آنجایی که همه‌گیری در سومین سال خود ادامه دارد و تهاجم روسیه به اوکراین اکنون دموکراسی‌های سراسر جهان را تهدید می‌کند، ما باید برای مقابله با گسترش روزافزون اطلاعات نادرست مضر و اطلاعات نادرست تلاش بیشتری انجام دهیم. امروز، محترم پابلو رودریگز، وزیر میراث کانادا، از راه‌اندازی یک فراخوان ویژه

طراح مد و لباس ثبت آدرس شغلی در گوگل مپ مهاجرت ثبت لوگو امنیت وب سایت