چگونه می توان یک صحنه خوب حضور داشت

حضور خوب در صحنه برای ایجاد یک اجرای جذاب و ماندگار بسیار مهم است. گرچه استعداد و تمرین برای هر عملکرد خلاقانه ضروری است ، زبان بدن عصبی یا الگوهای صوتی باور نکردنی می تواند انرژی روی صحنه را از بین ببرد. واسطه اجرا از موسیقی گرفته تا بازیگری گرفته تا رقص هرچه باشد ،