علائم شروع بحران 40 سالگی در زنان و مردان

علائمی که نشان می دهد در بحران میانسالی یا همان بحران ۴۰ سالگی هستید بعضی از خانم ها متوجه چالش هایی در درون خود می شوند که معمولا این اتفاق در سنین ۴۰ سالگی تا اوایل ۵۰ سالگی رخ می دهد و به آن بحران میانسالی می گویند. این مفهوم گاهی اوقات در سن ۶۰