چگونه می توان یک نشستن را به حالت ایستاده انجام داد

حرکت از حالت نشسته به ایستاده حرکتی است که اکثر افراد قبلاً در طول روز انجام می دهند. با این حال ، وقتی این حرکت با ذهن انجام شود ، می تواند یک تمرین ملایم – در عین حال موثر – باشد. این حرکت می تواند پاها ، کمر و هسته شما را تقویت کند.