مواد غذایی که بیشترین ویتامین B12 را دارند

مواد غذایی حاوی ویتامین B12 مصرف غذاهای غنی از ویتامین ب ۱۲ برای محفاظت از بدن در برابر بیماری اهمیت دارد. زیرا ویتامین ب ۱۲ جز ضروری برای پیوند DNA در بدن ،سلول های خون و اعصاب است. کبد، اندام اصلی بدن است که ویتامین ب ۱۲ بصورت محلول در آب در آن ذخیره می