نقد سریال زخم کاری – مکبث بومی، نوآر ایرانی و یک فم فتال اصیل

زخم کاری یک الگوی بومی سازی و مدرن سازی شده از نمایش مکبث شکسپیر است که خودش اقتباسی از یک کتاب رمان کوتاه به همین اسم است. سریال پر از عناصری است که هم باید در یک اقتباس ادبی جا خوش کرده باشد و هم در یک فیلم گنگستری ایرانی وجود داشته باشد، «محمد حسین

استخدام 7 ردیف شغلی در شرکت بومی گشت پارسیان در تهران

استخدام ۷ ردیف شغلی در شرکت بومی گشت پارسیان در تهران انتشار در شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ محتوا گذار سی و هشت امروز نشان شده نشان کردن استخدام بومی گشت پارسیان شرکت مهاجرتی معتبر بومی گشت پارسیان، فعال در زمینه مهاجرت به کانادا جهت تکمیل کادر خود در استان تهران، محدوده پارک ملت از افراد واجد