کمیسیون بیمه اشتغال کانادا نرخ حق بیمه اشتغال 2022 را تعیین می کند

14 سپتامبر 2021 گاتینو ، کبک اشتغال و توسعه اجتماعی کانادا کمیسیون بیمه مشاغل کانادا (CEIC) امروز گزارش حقوقی و خلاصه آن را برای نرخ حق بیمه بیمه اشتغال 2022 (EI) در دسترس قرار داد. این نرخ 1.58 دلار به ازای هر 100 دلار درآمد قابل بیمه برای کارکنان و 2.21 دلار برای کارفرمایانی که

فراخوان برای درخواست برای تکمیل موقعیت های اولین کمیسر دسترسی و مدیر ارشد دسترسی کانادا باز است

27 مه 2021 گاتینو ، کبک اشتغال و توسعه اجتماعی کانادا دولت کانادا با ادامه اجرای طرح تاریخی ، گامی بزرگ دیگر در جهت ایجاد کانادایی بدون مانع بر می دارد قانون قابل دسترسی کانادابه امروز ، وزیر اشتغال ، توسعه نیروی کار و شمول معلولین ، کارلا کوالتر ، مراحل انتخاب را برای تکمیل

اطلاعیه مجازی در مورد صندوق فعال سازی دسترسی در پیتربورو-کاوارتا

وزیر زنان و برابری جنسیتی و توسعه اقتصادی روستایی ، خانم مریم منصف ، بودجه پروژه مهمی را برای افزایش دسترسی در جامعه پیتربورو-کوارتا اعلام می کند. این اعلامیه به نمایندگی از وزیر اشتغال ، توسعه نیروی کار و شمول معلولین ، کارلا کوالتر ، اعلام شده است. در دسترس بودن رسانه ها پس از

اطلاعیه مجازی در مورد صندوق فعال سازی دسترسی برای منطقه ویندزور

وزیر اشتغال ، توسعه نیروی کار و شمول معلولان ، کارلا کوالتر ، به همراه دبیر پارلمانی وزیر ، ایرک کوسمیرچیک ، بودجه پروژه مهمی را برای بهبود دسترسی به افراد دارای معلولیت در منطقه ویندزور اعلام می کند. در دسترس بودن رسانه ها پس از اعلام اعلام می شود.لطفاً توجه داشته باشید که همه

فراخوان پیشنهادات تحت خدمات کارآموزی جدید

وزیر اشتغال ، توسعه نیروی کار و شمول معلولین ، کارلا کوالتر ، دو فراخوان برای ارائه پیشنهاد برای حمایت از کارآموزان را در زمینه حرفه ای خود در حرفه های ماهر اعلام می کند. یک فرصت عکس و در دسترس بودن رسانه پس از اعلام اعلام می شود.لطفاً توجه داشته باشید که همه جزئیات

سابقه و هدف: فعال سازی صندوق دسترسی – Canada.ca

صندوق توانمندسازی قابلیت پشتیبانی هزینه های ساخت و ساز و نوسازی مربوط به بهبود دسترسی فیزیکی و ایمنی افراد دارای معلولیت در جوامع و محل کار کانادا را دارد. چهار پروژه در پیتربورو و منطقه کاوارتاس که اخیراً تحت حمایت EAF پشتیبانی شده اند عبارتند از: کمپ کاوارتا – مبلغ 10،923 دلار برای ساخت یک

دولت برای رفع موانع و اخذ گواهینامه کارآموزان بیشتر در مشاغل ماهر فراخوان پیشنهادات را آغاز می کند

3 آگوست 2021 Kitchener ، انتاریو اشتغال و توسعه اجتماعی کانادا تجار ماهر از سراسر کشور در طول بیماری همه گیر COVID-19 برای بخشهای اساسی بسیار مهم بوده اند و تخصص آنها تقاضای زیادی دارد. انتظار می رود این تقاضا در 10 سال آینده همچنان بالا باقی بماند ، زیرا انتظار می رود بیش از

دولت کانادا بودجه جدیدی را برای پروژه های دسترسی برای کمک به افراد دارای معلولیت در پیتربورو و کاوارتها اعلام کرد

31 مه 2021 پیتربورو ، اشتغال انتاریو و توسعه اجتماعی کانادا بیماری همه گیر COVID-19 تأثیر نامتناسبی بر افراد دارای معلولیت داشته و تعداد کانادایی هایی را که همچنان با موانع مشارکت کامل در جوامع و محل کار خود روبرو هستند ، روشن کرده است. یکی از روشهای متعددی که دولت کانادا برای از بین

دولت کانادا در پروژه هایی برای بهبود دسترسی افراد دارای معلولیت به خدمات در منطقه ویندزور سرمایه گذاری می کند

31 مه 2021 ویندزور ، اشتغال انتاریو و توسعه اجتماعی کانادا بیماری همه گیر COVID-19 تأثیر نامتناسبی بر افراد دارای معلولیت داشته و تعداد کانادایی هایی را که همچنان با موانع مشارکت کامل در جوامع و محل کار خود روبرو هستند ، روشن کرده است. یکی از روشهای متعددی که دولت کانادا برای از بین

دولت کانادا از فناوری جدید برای دسترسی پایانه های پرداخت الکترونیکی به افراد دارای معلولیت بینایی پشتیبانی می کند

31 مه 2021 گاتینو ، کبک اشتغال و توسعه اجتماعی کانادا دولت کانادا راه خود را به سوی کانادایی بدون مانع ادامه می دهد. در عصر جدید ، دولت به ویژه بر حمایت از فناوری های جدیدی تمرکز کرده است که به کانادایی های معلول کمک می کند تا نقش فعالی در جامعه ایفا کنند.