دوره کشت آفتابگردان – دوره | مدرک معتبر

دوره کشت آفتابگردان، برای آشنایی کامل افراد با کشت آفتابگردان ایجاد شده است. آفتابگردان با نام علمی Helianthus annuus یکی از مهم‌ترین گیاهان روغنی جهان است و منشاء آن از آمریکای جنوبی می‌باشد. در قرن شانزدهم به وسیله‌ی اسپانیائی‌ها به اروپا برده شد و کشت آن در بسیاری از مناطق اروپا رایج گردید. کاشت گل

دوره کشت برنج – دوره | مدرک معتبر

دوره کشت برنج، برای آشنایی کامل افراد با کشت برنج ایجاد شده است. کاشت برنج رسم و رسوم خاص خود را دارد و جز جدایی ناپذیر از فرهنگ مردم در شمال ایران و در کشورهایی مانند ژاپن و اندونزی شده است. مراحل کاشت برنج از جوانه دار کردن بذر تا برداشت محصول حدود 4 تا

دوره متصدی کشت بافت گیاهان دارویی – دوره | مدرک معتبر

دوره متصدی کشت بافت گیاهان دارویی، برای آشنایی کامل افراد با بافت گیاهان دارویی ایجاد شده است. متصدي كشت بافت گياهان دارويي شغلي است كه به تهيه و آماده سازي محيط كشت بافت گياهان دارويي، تهيه ريز نمونه هاي گياهي و كشت انواع بافت ها و اندام هاي گياهان دارويي در شرايط درون شيشه اي

دوره کارشناس کشت بافت گیاهان دارویی – دوره | مدرک معتبر

دوره کارشناس کشت بافت گیاهان دارویی، برای آشنایی کامل افراد با بافت گیاهان دارویی ایجاد شده است. اين شغل از حوزه ي فناوري هاي راهبردي، سلامت، طب ايراني و گياهان دارويي در مورد: ريزنمونه و بافت مناسب، انتخاب روش ضدعفوني مناسب جهت ريزنمونه با حداقل آسيب بافتي و كنترل آلودگي، انتخاب محيط كشت و شرايط

دوره کاربر کشت بافت گیاهان دارویی – دوره | مدرک معتبر

دوره کاربر کشت بافت گیاهان دارویی: داروهای گیاهی یا همان گیاهان درمانی که در کشور ما به گیاهان دارویی شهرت یافته است. به همه نوع گیاهان با ساقه یا گل و میوه که بافت ساقه چوب نیست شاره میشود. این نوع گیاهان که عمدتا پس از تولید میوه از بین میروند و عمر نه چندان

دوره کشت سیاه دانه – دوره | مدرک معتبر

دوره کشت سیاه دانه: گیاهی یک‌ساله و گلدار و بومی جنوب غربی آسیا است. از تیرهٔ آلاله‌ها و شمارهٔ گلبرگ‌های آن از پنج تا هشت است. و دانه‌های سیاه‌رنگ آن در برگه‌های وسط گل قرار گرفته و بوی مخصوصی دارد. تخم سیاه‌دانه را بر روی خمیر نان می‌پاشند. سیاه دانه طعمی تلخ دارد و به عنوان

دوره کشت گیاه دارویی زیره سیاه – دوره | مدرک معتبر

دوره کشت گیاه دارویی زیره سیاه: زیره سیاه یکی از گیاهان بومی آسیا است که به خاطر عطر و مزه منحصر به فرد در انواع غذاها به کار می رود. وقتی که این گیاه خشک می شود به دانه زیره سبز شباهت دارد. ادویه این دانه ها بسیار عالی است و به همین دلیل است که در

دوره کشت گیاه دارویی مرزه – دوره | مدرک معتبر

دوره کشت گیاه دارویی مرزه، از حوزه فناوري هاي راهبردي، سلامت، طب ايراني و گياهان دارويي است كه شامل كارهايي از قبيل : شرايط مناسب محيطي و كشت بومي سازگار با گياه، آماده سازي خاك و روش ها و اصول صحيح خاك ورزي،كاشت ، مراقبت ونگهداري، برداشت محصول مي باشد .مرزه گیاهی است که در

دوره کشت هيدروپونيك گیاهان دارویی کمیاب – دوره | مدرک معتبر

دوره کشت هيدروپونيك گیاهان دارویی کمیاب، در شغل كشت كار هيدروپونيك گياهان دارويي كمياب فرد قادر به شناخت گونه هاي گياهي كمياب و متناسب براي كشت هيدروپونيك ميباشد. در اين شغل توانايي هايي از قبيل شناخت تنش هاي زيستي و غير زيستي، مديريت تغذيه اي گياه، طراحي محلول هاي غذايي، مديريت شرايط محيطي، كاشت، داشت

دوره کشت گیاه دارویی صبر زرد – دوره | مدرک معتبر

دوره کشت گیاه دارویی صبر زرد، گیـاه صبـر زرد که با نام آلوئه ورا شناخته می شود، نوعـی گیـاه دارویـی اسـت کـه جنبـة زینتـی نیـز دارد. تکثیـر ایـن گیـاه بـه وسـیلة پاجـوش صـورت میگیـرد امـا سـرعت تکثیـر در آن پاییـن اسـت بـه نحـوی کـه هـر گیـاه بالـغ در سـال قـادر بـه تولیــد تنهــا 8-3 پاجــوش

طراح مد و لباس ثبت آدرس شغلی در گوگل مپ مهاجرت ثبت لوگو امنیت وب سایت