علت افسردگی تعطیلات نوروزی و راه مقابله با آن

از افسردگی تعطیلات عید نوروز چه می دانید؟ یکی از احساسات طبیعی انسان ، غم است؛ اما چیزی که یک نفر را غمگین می کند شاید فرد دیگر را تحت تاثیر قرار ندهد. مثلا ایام تعطیلات و نوروز.درست متوجه شدید.برخی از مردم از تعطیلات پیش رو دچار افسردگی و اضطراب می شوند. با وجودی که