فصل نهایی کاوش معبد «لائودیسه» آغاز شد

ایسنا/همدان رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نهاوند از آغاز فصل نهایی کاوش معبد «لائودیسه» خبر داد. محسن جانجان در گفت‌وگو با ایسنا، بیان کرد: قرار است فصل نهایی کاوش معبد «لائودیسه» در داخل حسینیه دوخواهران انجام گیرد و با توجه به ترک‌خوردگی یکی از دیوارهای مسجد، ابتدا آن را تخریب کرده تا

آغاز فصل نهایی کاوش معبد «لائودیسه» طی چند روز آینده

ایسنا/همدان رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نهاوند گفت: فصل نهایی کاوش معبد لائودیسه طی چند روز آینده آغاز می‌شود. محسن جانجان در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: کاوش معبد لائودیسه دو بخش دارد و قرار است در حسینیه دوخواهران فعالیت کنیم و با توجه به اینکه یک ضلع دیوار آن ترک برداشته،

کاوش معبد لائودیسه نهاوند به فروردین ۱۴۰۰ موکول شد

ایسنا/همدان رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نهاوند از آغاز فصل نهایی کاوش معبد لائودیسه در فروردین‌ماه ۱۴۰۰ خبر داد. محسن جانجان در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه قرار بود کاوش در اسفندماه سال جاری انجام شود، افزود: تاکنون مجوزی از پژوهشکده باستان‌شناسی ایران دریافت نکرده‌ایم، بنابراین قطعاً کاوش این منطقه