چگونه رئیس خود را متقاعد کنیم که مرور آنلاین می تواند باعث افزایش بهره وری شود

آیا در کار خود دچار ضعف شده اید زیرا نمی توانید آزادانه به جستجوی اطلاعات و حقایقی بپردازید که احتمالاً به شما در کار کمک می کنند؟ یا احساس می کنید ۱۰ دقیقه بازی آنلاین یا سرگرمی می تواند استراحت ایده آل را برای شما ایجاد کند و شما را سرحال و آماده برای بازگشت