چگونه انرژی خود را در طول روز حفظ کنیم

وقتی روزها کوتاه به نظر می رسند اما سنگ تمام نمی شود ، سخت است که سطح انرژی خود را بالا نگه دارید. اگر به نظر نمی رسد که می توانید انرژی خود را در طول روز حفظ کنید ، کارهای زیادی وجود دارد که می توانید برای بیدار ماندن انجام دهید. روز را به