خواصی که شاهی را شاه سبزی خوردن میکند

خواص شاهی و فواید درمانی این عضو دوست داشتنی سبزی خوردن شاهی گیاهی است که به سرعت در حضور آب رشد می کند و گفته می شود یکی از قدیمی ترین سبزیجات شناخته شده برای انسان است. این گیاه دارای رنگ سبز تیره و برگ دار است که در آب باران بهاری رشد می کند.