اینفوگرافیک / روند یک ماهۀ کرونا در ایران تا ۲۵ اردیبهشت

طبق اعلام وزارت بهداشت، کرونا تا ظهر یکشنبه (۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱) هفت میلیون و ۲۲۸ هزار و ۵۱ نفر را در ایران به طور قطعی مبتلا کرده و در مجموع تا این روز ۱۴۱ هزار و ۲۲۴ نفر را به کام مرگ کشانده است. از سوی دیگر، هفت میلیون و ۲۰ هزار و ۸۳۵ نفر

اینفوگرافیک / وضعیت مرگ‌ومیر روزانه کرونا در ایران طی دو سال

از زمان شیوع ویروس کرونا تا به امروز افراد زیادی توسط این ویروس به کام مرگ کشیده شده‌اند. در ایران تا ظهر چهارشنبه (۲۱ اردیبهشت) تعداد مجموع فوتی‌های کرونا به ۱۴۱ هزار و ۱۹۸ نفر رسید. این روزها اما به دلیل واکسیناسیون سراسری علیه کووید-۱۹، میزان ابتلا و مرگ و میر به شدت کاهش یافته

اینفوگرافیک / روند یک ماهۀ کرونا در ایران تا ۱۸ اردیبهشت

طبق اعلام وزارت بهداشت، کرونا تا ظهر یکشنبه (۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱) هفت میلیون و ۲۲۵ هزار و ۱۸۹ نفر را در ایران به طور قطعی مبتلا کرده و در مجموع تا این روز ۱۴۱ هزار و ۱۷۷ نفر را به کام مرگ کشانده است. از سوی دیگر، هفت میلیون و ۵ هزار و ۴۲۰ نفر

اینفوگرافیک / روند یک ماهۀ کرونا در ایران تا ۱۱ اردیبهشت

طبق اعلام وزارت بهداشت، کرونا تا ظهر یکشنبه (۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱) هفت میلیون و ۲۲۲ هزار و ۳۰۸ نفر را در ایران به طور قطعی مبتلا کرده و در مجموع تا این روز ۱۴۱ هزار و ۹۶ نفر را به کام مرگ کشانده است. از سوی دیگر، شش میلیون و ۹۸۶ هزار و ۵۱۶ نفر

اینفوگرافیک / روند کرونا در ایران، از ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ تا ۱۱ فروردین ۱۴۰۱

طبق اعلام وزارت بهداشت، ویروس کرونا تا ظهر پنجشنبه (۱۱ فروردین ۱۴۰۱) هفت میلیون و ۱۶۲ هزار و ۲۲۰ نفر را در ایران به طور قطعی مبتلا کرده و در مجموع تا این روز ۱۴۰ هزار و ۲۰۴ نفر را به کام مرگ کشانده است. از سوی دیگر، شش میلیون و ۸۷۳ هزار و ۶۴۲

اینفوگرافیک / روند کرونا در ایران، از ۵ اسفند ۱۴۰۰ تا ۵ فروردین ۱۴۰۱

طبق اعلام وزارت بهداشت، ویروس کرونا تا ظهر جمعه (۵ فروردین ۱۴۰۱) هفت میلیون و ۱۴۷ هزار و ۴۰۷ نفر را در ایران به طور قطعی مبتلا کرده و در مجموع تا این روز ۱۳۹ هزار و ۹۱۷ نفر را به کام مرگ کشانده است. از سوی دیگر، شش میلیون و ۸۴۶ هزار و ۲۳۰

اینفوگرافیک / روند کرونا در ایران، از ۲۸ بهمن تا ۲۸ اسفند

طبق اعلام وزارت بهداشت، ویروس کرونا تا ظهر شنبه (۲۸ اسفند ۱۴۰۰) هفت میلیون و ۱۳۹ هزار و ۲۱۷ نفر را در ایران به طور قطعی مبتلا کرده و در مجموع تا این روز ۱۳۹ هزار و ۵۵۰ نفر را به کام مرگ کشانده است. از سوی دیگر، شش میلیون و ۸۱۷ هزار و ۱۷۲

اینفوگرافیک / روند کرونا در ایران، از ۱۶ بهمن تا ۱۶ اسفند

طبق اعلام وزارت بهداشت، ویروس کرونا تا ظهر دوشنبه (۱۶ اسفند ۱۴۰۰) هفت میلیون و ۹۶ هزار و ۳۱۸ نفر را در ایران به طور قطعی مبتلا کرده و در مجموع تا این روز ۱۳۸ هزار و ۱۱۶ نفر را به کام مرگ کشانده است. از سوی دیگر، شش میلیون و ۷۳۹ هزار و ۸۱۱

اینفوگرافیک / روند کرونا در ایران، از ۲۸ دی تا ۲۸ بهمن

طبق اعلام وزارت بهداشت، ویروس کرونا تا ظهر پنجشنبه (۲۸ بهمن ۱۴۰۰) شش میلیون و ۸۹۴ هزار و ۱۱۰ نفر را در ایران به طور قطعی مبتلا کرده و در مجموع تا این روز ۱۳۴ هزار و ۴۲۰ نفر را به کام مرگ کشانده است. از سوی دیگر، شش میلیون و ۴۰۲ هزار و ۸۲۱

اینفوگرافیک / روند کرونا در ایران، از ۴ دی تا ۴ بهمن

طبق اعلام وزارت بهداشت، ویروس کرونا تا ظهر دوشنبه (۴ بهمن ۱۴۰۰) شش میلیون و ۲۵۸ هزار و ۱۸۱ نفر را در ایران به طور قطعی مبتلا کرده و در مجموع تا این روز ۱۳۲ هزار و ۲۵۱ نفر را به کام مرگ کشانده است. از سوی دیگر، شش میلیون و ۸۲ هزار و ۷۵۹

طراح مد و لباس ثبت آدرس شغلی در گوگل مپ مهاجرت ثبت لوگو امنیت وب سایت