بورس به کمک قطعی برق می آید!

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ محمود کریمی مدیرعملیات بازار برق بورس انرژی ایران، در رابطه با گواهی ظرفیت بیان کرد: گواهی ظرفیت طبق تعریف قانونی اش تعهد تدارک یک کیلو وات ظرفیت مطمئن نیروگاهی به مدت نامحدود است، با نظر به این که هر ورق برگه گواهی ظرفیت واحدش کیلووات است. وی

گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص آمایش سرزمین / تصویب آیین نامه اجرایی عرضه گاز طبیعی در بورس انرژی

به گزارش اقتصادآنلاین، سازمان برنامه و بودجه کشور در گزارش خود با اشاره به اهمیت و ضرورت «آمایش سرزمین» به عنوان برنامه ریزی راهبردی سرزمینی برای بازآرایی فعالیت، جمعیت و زیرساخت‌ها بر شالوده فرصت‌ها و توان سرزمین، تاریخچه و سیر تطور و تکوین آمایش سرزمین در ایران از دهه ۱۳۵۰ تا ۱۳۹۰ را مورد بررسی قرار