کیهان : چه خوب که بهروز وثوقی علیه امریکا حرف زد

ایشان معشوقه اشرف نبوددروغ محض است هیچ مدرکی وجودنداردطبق گفته حضرت امام جعفرصادق علیه السلام فقط با دوتاشاهدعادل ثابت میشوداگرصدتاشاهدهم بیاورید عادل نباشند پشیزی ارزش ندارد آن حضرت میفرمایند: تهمت نزنید حتی به کافر اشرف به سینما معرفیش کرد! با سلام حسین شریعتمداری طبق فقه مباهته دیگران را لجن مال و عمل میکند،بیشتر از این

رضا موتوری؛ با چشم‌های محروم، با پا‌های خسته

روزنامه همشهری – سعید مروتی: نیم قرن گذشت و خاطره «رضا موتوری» همچنان زنده است. خاطره فیلمبر سابقی که با زخمی بر پهلو روی موتور خیابان‌های تهران را زیر پا می‌گذارد تا فرهاد «مرد تنها» را در رثایش بخواند. رضایی که لحظه آخر آخرین جمله‌اش پیغامی به رفیق است: «به عباس قراضه بگید رضا موتوری

قیصر؛ حمام انتقام در بازار آب‌منگل‌ها

روزنامه همشهری – سعید مروتی: جوانی که فیلم اولش جز چند نقد و یادداشت مثبت (بیشتر در ستایش از استعداد و قریحه فیلمسازی‌اش و کمتر در تأیید فیلمش) آورده‌ای نداشت، با سناریویی که هیچ تهیه‌کننده‌ای به ساختش رغبت نشان نمی‌داد، پاشنه‌ها را ورکشید تا در نهایت آریانا فیلم و عباس شباویز حاضر شدند پشت فیلم