نگاهی به سریال مردم معمولی – سکوت دردناک خنده‌ها

مردم معمولی به کارگردانی رامبد جوان نشان می‌دهد که اسامی روی کاغذ الزاما به همان خوبی در واقعیت نیستند، تیمی که قاعدتا باید سریال‌شان کولاک به پا کند در بهترین حالت برای زمان صرف صبحانه خانوادگی مناسب است که یک صدایی در پس زمینه پخش شود. همین و بس. VODها در سال کرونا زده تاختند