مسجد جامع خوزان؛ مسجد هفتصد ساله خمینی شهر

مسجد جامع خوزان یکی از مساجد تاریخی خمینی‌شهر است که ۷۰۰ سال سابقه دارد. این مسجد تاریخی روی بقایای آتشکده‌ای ساسانی ساخته شده است. نسخه اولیه این مقاله در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ منتشر شده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ به‌روزرسانی شده است. مسجد جامع، در معماری دوره اسلامی ایران، به مسجدی گفته می‌شد که در هر شهر