یزد می‌تواند قطب مرمت علمی کشور شود

ایسنا/یزد برگزیده اولین جایزه ملی مرمت با بیان این که یزد ظرفیت تبدیل شدن به قطب مرمت علمی در کشور را دارد، گفت: نظارت میراث یزد در مرحله تهیه طرح‌های مرمت بسیار خوب بوده اما در مرحله اجرا متاسفانه ضعف‌های زیادی وجود دارد. «مهدی صادق احمدی» در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با بیان این که