بیماران گوارشی ، عید چی بخورن و چی نخورن؟

مراقب مشکلات گوارشی در ایام نوروز باشید بسیاری از افراد به علل گوناگون دچار مشکلات گوارشی هستند، مشکلات گوارشی در این افراد به دلیل دید و بازدید های عید نوروز و پرخوری و درهم خوری های این روزها تشدید شده و ایام تعطیل را برایشان تلخ می کند. بسیاری از مشکلات گوارشی با مراعات کردن