مهارتی که هر نوجوانی باید یاد بگیرد

تمام مهارت هایی که یک نوجوان باید بیاموزد و بلد باشد زندگی به سرعت می گذرد، بنابراین وقت زیادی نداریم تا بخواهیم خودمان را ارتقا دهیم و برای روز های سخت آماده باشیم. به همین دلیل باید از دوران نوجوانی حداکثر استفاده را بکنیم.  برخی مهارت ها را می توان بایسته هایی در نظر گرفت

نگذارید فرزندتان اختلال دلبستگی واکنشی بگیرد

چه چیزی موجب اختلال وابستگی واکنشی می شود و نحوه درمان آن چگونه است؟ نوزادان با بزرگسالانی ارتباط برقرار می کنند که برای آنها مراقبت های باثبات و دوست داشتنی فراهم می کنند.آنها بزرگسالانی را که از آنها محافظت می کنند تشخیص می دهند و هنگامی که احساس تنش می کنند، آرام می شوند. در