رالی کوتاه مدت در Dow ​​Futures (YM) باید شکست بخورد [Video]

نمای کوتاه‌مدت موج الیوت در داو فیوچر نشان می‌دهد که کاهش از اوج 8.17.2022 به صورت ساختار موج زیگزاگ الیوت آشکار می‌شود. پایین آمدن از ارتفاع 8.17.2022، موج A در 31221 به پایان رسید. رالی اصلاحی موج B در 32791 با تقسیم داخلی به عنوان یک ساختار مسطح گسترش یافته به پایان رسید. از موج

Micro Bitcoin Futures (MBT1!)، پتانسیل H4 برای افت نزولی

نوع: نزولی DropKey سطوح: مقاومت: 22420 Pivot: 20785 پشتیبانی: 18610 مورد ترجیحی: در H4، با قیمتی که انتظار می رود از مقاومت تصادفی معکوس شود، ما یک سوگیری نزولی داریم که قیمت از مقاومت محوری در 20785 کاهش می یابد، جایی که overlap و 38.2% اصلاح فیبوناچی به اولین پشتیبانی در 18610 هستند که در

Mini DAX Futures (FDXM1!)، پتانسیل H4 برای افت نزولی

نوع: نزولی DropKey سطوح: مقاومت: 13340 محور: 13004 پشتیبانی: 12591 مورد ترجیحی: در H4، با قیمتی که انتظار می رود از مقاومت تصادفی معکوس شود، ما یک سوگیری نزولی داریم که قیمت از مقاومت محوری در 13004 کاهش می یابد. پشتیبانی اول در 12591 که در آن نوسان پایین حمایت و 100٪ طرح ریزی فیبوناچی

DAX INDEX Futures (FDAX1!)، پتانسیل H4 برای افت نزولی

نوع: نزولی DropKey سطوح: مقاومت: 12999Pivot: 12809پشتیبانی: 12415 مورد ترجیحی: در H4، با حرکت قیمت در یک کانال نزولی و زیر اندیکاتور ichimoku، ما یک سوگیری نزولی داریم که قیمت از پیوت در جایی که مقاومت 1280 به عقب است کاهش می‌یابد. به حمایت اول در 12415 که در آن حمایت کم نوسان، طرح ریزی

E-mini Russell 2000 Futures (RTY1!)، H4 Potential for Bearish Drop

نوع: نزولی سطوح DropKey: مقاومت: 1846.4Pivot: 1794.6پشتیبانی: 1681.1 مورد ترجیحی: در H4، با شکستن قیمت خط روند صعودی و حرکت به زیر اندیکاتور ichimoku، ما یک سوگیری نزولی داریم که قیمت در 17946 کاهش می یابد. پشتیبانی عقب نشینی و اصلاح فیبوناچی 61.8 درصد هستند. به محض تایید نزولی ساختار محوری شکستن قیمت، انتظار می‌رود

Euro E-mini FUTURES (E71!)، H4 Potential For Bearish Drop

نوع: نزولی DropKey سطوح: مقاومت: 1.0010Pivot: 0.9929پشتیبانی: 0.9887 مورد ترجیحی: در H4، با حرکت قیمت به زیر نشانگر ichimoku، ما یک سوگیری نزولی داریم که قیمت از پیوت در 0.9929 به پایین‌ترین نقطه قبلی کاهش می‌یابد. حمایت اول در 0.9887 که در آن نوسان پایین است. سناریوی جایگزین: از طرف دیگر، قیمت می تواند ساختار

DAX INDEX Futures (FDAX1!)، پتانسیل H4 برای افت نزولی

نوع: نزولی DropKey سطوح: مقاومت: 12999Pivot: 12758پشتیبانی: 12415 مورد ترجیحی: در H4، با حرکت قیمت در یک کانال نزولی و زیر نشانگر ichimoku، ما یک سوگیری نزولی داریم که قیمت به Pivot58 در 127 پشتیبان می‌شود. است. هنگامی که تایید نزولی وجود دارد که قیمت ساختار محوری را شکسته است، انتظار داریم که حرکت نزولی

E-mini Dow Jones Futures (YM1!)، H4 Potential For Bearish Drop

نوع: نزولی DropKey سطوح: مقاومت: 32591Pivot: 31864پشتیبانی: 30432 مورد ترجیحی: در H4، با شکستن قیمت خط روند صعودی و حرکت به زیر نشانگر ichimoku، ما یک سوگیری نزولی داریم که قیمت از مقاومت 186 در 3 کاهش می‌یابد. و 23.6% اصلاح فیبوناچی به پشتوانه اول در 30432 هستند که در آن پشتیبانی عقب نشینی و

Mini DAX Futures (FDXM1!)، H4 Potential For Bearish Drop

نوع: نزولی DropKey سطوح: مقاومت: 13341Pivot: 13011Support: 12422 مورد ترجیحی: در H4، با حرکت قیمت در یک کانال نزولی و زیر اندیکاتور ichimoku، ما یک سوگیری نزولی داریم که قیمت از نقطه محوری در 130 به عقب می‌رود. در پشتیبان اول در 12422 قرار دارد که در آن نوسان پشتیبانی کم، طرح ریزی فیبوناچی 61.8

S&P 500 E-mini Futures (ES1!)، H4 Potential For Bearish Momentum

نوع: نزولی DropKey سطوح: مقاومت: 4200.75Pivot: 4077.50پشتیبانی متوسط: 4007.25پشتیبانی: 3948.25 مورد ترجیحی: در H4، با حرکت قیمت به زیر شاخص ichimoku، ما یک نزولی داریم که در آن pivot0 بایاس 4 را کاهش می دهد. مقاومت، 23.6% اصلاح فیبوناچی و 61.8% طرح ریزی فیبوناچی در پشتیبان اول در 3948.25 هستند که در آن پشتیبانی عقب