CFTC برای نوسازی مقررات به گفت و گوی بیشتری با شرکت کنندگان در بازار نیاز دارد

جانسون گفت: «این فرهنگ تنها بخشی از آنچه در شرکت فرعی اتفاق می‌افتد نیست، بلکه اغلب تحت تأثیر اتفاقاتی است که در والدین می‌افتد. او اشاره کرد که CFTC فاقد قدرت نظارتی برای بررسی FTX است، که در زمانی که در ماه نوامبر به دنبال حمایت از ورشکستگی فصل 11 بود، در باهاما مستقر بود.

موقعیت خالص CFTC Gold NC ایالات متحده از 153.2 هزار دلار قبلی به 157.7 هزار دلار افزایش یافت.

اطلاعات موجود در این صفحات حاوی اظهارات آینده نگر است که شامل خطرات و عدم قطعیت می شود. بازارها و ابزارهای معرفی شده در این صفحه فقط برای اهداف اطلاعاتی هستند و به هیچ وجه نباید به عنوان توصیه ای برای خرید یا فروش در این دارایی ها استفاده شوند. شما باید

موقعیت خالص نفت CFTC ایالات متحده از 239.2K قبلی به 249.8K افزایش یافت.

اطلاعات موجود در این صفحات حاوی اظهارات آینده نگر است که شامل خطرات و عدم قطعیت می شود. بازارها و ابزارهای معرفی شده در این صفحه فقط برای اهداف اطلاعاتی هستند و به هیچ وجه نباید به عنوان توصیه ای برای خرید یا فروش در این دارایی ها استفاده شوند. شما باید

موقعیت های خالص CFTC S&P 500 NC ایالات متحده از -226.8 هزار دلار قبلی به -209 هزار دلار افزایش یافت.

اطلاعات موجود در این صفحات حاوی اظهارات آینده نگر است که شامل خطرات و عدم قطعیت می شود. بازارها و ابزارهای معرفی شده در این صفحه فقط برای اهداف اطلاعاتی هستند و به هیچ وجه نباید به عنوان توصیه ای برای خرید یا فروش در این دارایی ها استفاده شوند. شما باید

موقعیت های خالص CFTC GBP NC انگلستان از 24.7– پوند قبلی به 23.9 هزار پوند افزایش یافت.

اطلاعات موجود در این صفحات حاوی اظهارات آینده نگر است که شامل خطرات و عدم قطعیت می شود. بازارها و ابزارهای معرفی شده در این صفحه فقط برای اهداف اطلاعاتی هستند و به هیچ وجه نباید به عنوان توصیه ای برای خرید یا فروش در این دارایی ها استفاده شوند. شما باید

موقعیت خالص CFTC JPY NC ژاپن از 23-23 هزار ین قبلی به 21.6-21 هزار ین افزایش یافت.

اطلاعات موجود در این صفحات حاوی اظهارات آینده نگر است که شامل خطرات و عدم قطعیت می شود. بازارها و ابزارهای معرفی شده در این صفحه فقط برای اهداف اطلاعاتی هستند و به هیچ وجه نباید به عنوان توصیه ای برای خرید یا فروش در این دارایی ها استفاده شوند. شما باید

پوزیشن خالص اتحادیه پولی اروپا CFTC EUR NC از 127 هزار یورو قبلی به 134.3 هزار یورو افزایش یافت.

اطلاعات موجود در این صفحات حاوی اظهارات آینده نگر است که شامل خطرات و عدم قطعیت می شود. بازارها و ابزارهای نمایه شده در این صفحه فقط برای اهداف اطلاعاتی هستند و به هیچ وجه نباید به عنوان توصیه ای برای خرید یا فروش در این دارایی ها استفاده شوند. شما باید

موقعیت خالص استرالیا CFTC AUD NC از -33.6 هزار دلار قبلی به -33.2 هزار دلار افزایش یافت.

اطلاعات موجود در این صفحات حاوی اظهارات آینده نگر است که شامل خطرات و عدم قطعیت می شود. بازارها و ابزارهای نمایه شده در این صفحه فقط برای اهداف اطلاعاتی هستند و به هیچ وجه نباید به عنوان توصیه ای برای خرید یا فروش در این دارایی ها استفاده شوند. شما باید

کریستین جانسون، کمیسر CFTC از کنگره می‌خواهد تا اختیارات آژانس را برای بازبینی اکتساب‌های رمزنگاری گسترش دهد.

جانسون افزود، چنین افزایش‌های شهاب‌سنگی اغلب با یک پایان بسیار رایج دنبال می‌شوند: «صرافی مانند رعد و برق، در یک لحظه معاملات را به حالت تعلیق در می‌آورد، پنجره‌ها را برای برداشت بسته می‌کند، ترافیک وب‌سایت خود و پرونده‌هایی را برای محافظت از ورشکستگی خاموش می‌کند، و آن را ترک می‌کند. مشتریان خشمگین، سرمایه‌گذاران حیرت‌زده،

موقعیت‌های خالص CFTC GBP NC انگلستان تا 24.7- پوند از 29.5- پوند قبلی

اطلاعات موجود در این صفحات حاوی اظهارات آینده نگر است که شامل خطرات و عدم قطعیت می شود. بازارها و ابزارهای نمایه شده در این صفحه فقط برای اهداف اطلاعاتی هستند و به هیچ وجه نباید به عنوان توصیه ای برای خرید یا فروش در این دارایی ها استفاده شوند. شما باید