استخدام کارشناس فنی برق قدرت و کارشناس فنی الکتروتکنیک در شهرک صنعتی پرند

استخدام کارشناس فنی برق قدرت و کارشناس فنی الکتروتکنیک در شهرک صنعتی پرند انتشار در دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ محتوا گذار سی و هشت امروز نشان شده نشان کردن استخدام سناچوب شرکت تولیدی و بازرگانی سناچوب خاورمیانه، واقع در شهرک صنعتی پرند فعال در زمینه صنایع چوبی و تولید سرویس خواب جهت تکمیل کادر نیروی