استخدام نیروی خدمات تشریفات و پذیرایی مدیرعامل در یک شرکت معتبر در تهران

استخدام نیروی خدمات تشریفات و پذیرایی مدیرعامل در یک شرکت معتبر در تهران انتشار در سه‌شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ محتوا گذار نه امروز نشان شده نشان کردن یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی شرایط احراز نیروی خدمات تشریفات و