افزایش 30 درصدی نایک در پتانسیل قیمت گذاری

کاهش اخیر بازار سهام به عوامل مختلفی نسبت داده شده است. دو عامل اساسی شامل تورم بالا و افزایش نرخ بهره است. در زمان تورم بالا، سرمایه گذاران سعی می کنند به دنبال سهامی با قدرت قیمت گذاری قوی باشند – توانایی انتقال هزینه های بالاتر به مصرف کنندگان. سهام‌هایی مانند نایک می‌توانند با این

آتی پلاتینیوم (PL1!)، پتانسیل H1 برای صعود صعودی

نوع: صعود صعودی سطوح کلید: مقاومت: 951.1 محور: 938.1 پشتیبانی: 927.5 مورد ترجیحی: در H4، با حرکت قیمت در بالای ابر ایچیموکو و در امتداد خط روند صعودی، ما یک سوگیری صعودی داریم که قیمت از پیوت ما در 938 افزایش می‌یابد. خط با حمایت عقب نشینی از مقاومت اول در 951.1 در راستای پیش

آتی پلاتینیوم (PL1!)، پتانسیل H1 برای صعود صعودی

نوع: صعودی صعودی سطوح کلید: مقاومت: 974.7 محور: 941.5 پشتیبانی: 919.7 مورد ترجیحی: در H4، با حرکت قیمت در بالای ابر ایچیموکو، ما یک سوگیری صعودی داریم که قیمت از محور ما در 941.5p در راستای حمایت بیش از حد افزایش می‌یابد. و 23.6% فیبوناچی اصلاحی به مقاومت 1 در 974.7 در راستای پیش بینی

آتی نقره ای (SILVER1!)، پتانسیل H1 برای حرکت صعودی

نوع: صعود صعودی سطوح کلید: مقاومت: 62338 محور: 61354پشتیبانی: 60446 مورد ترجیحی: در H1، قیمت در بالای ابر ایچیموکو حرکت می‌کند و از خط روند نزولی خارج شده است که از سوگیری صعودی ما پشتیبانی می‌کند که در آن قیمت از 6135 پیوت4 افزایش می‌یابد. پشتیبانی پایین به مقاومت اول در 62338 مطابق با مقاومت

گندم آتی (ZW1!)، پتانسیل H1 برای افزایش صعودی

نوع: Bounce صعودی سطوح کلید: مقاومت: 1103’6Pivot: 1084’0پشتیبانی: 1072’4 مورد ترجیحی: در H1، قیمت در بالای ابر ichimoku حرکت می‌کند که از سوگیری صعودی ما پشتیبانی می‌کند، قیمت از پیوت در 1084’0 افزایش می‌یابد. پشتیبانی از همپوشانی و 23.6% اصلاح فیبوناچی به مقاومت اول در 1103’6 مطابق با مقاومت همپوشانی، 78.6% طرح فیبوناچی و 127.2%

DXY، H4 پتانسیل برای صعود صعودی

نوع: صعودی صعودی سطوح کلید: مقاومت: 105.261 محور: 104.173 پشتیبانی: 103.586 مورد ترجیحی: در H4، با حرکت قیمت در یک خط روند صعودی و بالاتر از ابر ایچیموکو، ما یک سوگیری صعودی داریم که قیمت از پیوت همچنان به افزایش می‌رود. 104.173 در حمایت عقب نشینی در راستای اصلاح فیبوناچی 78.6% تا مقاومت اول در

XAUUSD، پتانسیل H4 برای افزایش صعودی

نوع: صعودی صعودی سطوح کلید: مقاومت: 1916.681 محور: 1842.696پشتیبانی: 1808.346 مورد ترجیحی: در H4، با حرکت قیمت بالای ابر ایچیموکو، ما یک سوگیری صعودی داریم که قیمت از خط محوری ما در 696% در 696% افزایش می‌یابد. پیش بینی فیبوناچی به مقاومت اول در 1916.681 مطابق با 61.8% اصلاح فیبوناچی و نوسان مقاومت بالا. سناریوی

ذرت (ZC1!)، H4 پتانسیل برای افزایش صعودی

نوع: صعودی صعودی سطوح کلید: مقاومت: 814’4 محور: 787’4پشتیبانی: 774’0 مورد ترجیحی: در H4، با حرکت قیمت در کانال روند صعودی و بالای ابر ایچیموکو، ما یک سوگیری صعودی داریم که قیمت به افزایش خود ادامه خواهد داد. از پیوت در 787’4 در راستای حمایت عقب نشینی و 61.8% فیبوناچی اصلاحی تا مقاومت اول در

آتی برنج (ZR1!)، پتانسیل H1 برای حرکت نزولی

نوع: حرکت نزولی سطوح کلید: مقاومت: 16.715 محور: 16.570 پشتیبانی: 16.105 مورد ترجیحی: در H1، با حرکت قیمت به زیر اندیکاتور ichimoku و در کانال نزولی، ما یک سوگیری نزولی داریم که قیمت پیوت ما افزایش و کاهش پیدا می کند. در 16.570 در راستای مقاومت بالای نوسان در برابر حمایت اول در 16.105 در

آتی ین ژاپن (6J1!)، پتانسیل H1 برای صعود صعودی

نوع: صعودی صعودی سطوح: مقاومت: 0.0075575محور: 0.0074695پشتیبانی: 0.0074205 مورد ترجیحی: در H4، با حرکت قیمت بالای ابر ichimoku، ما یک سوگیری صعودی داریم که قیمت در خط 09 پیوت 0 در 07 پشتیبانی می‌کند. و 61.8% فیبوناچی اصلاحی به مقاومت اول در 0.0075575 در راستای امتداد فیبوناچی 127.2% و نوسان مقاومت بالا. سناریوی جایگزین: از

طراح مد و لباس ثبت آدرس شغلی در گوگل مپ مهاجرت سفارش موشن گرافیک دوره گلخانه