استخدام 6 ردیف شغلی در کارخانه ماشین سازی پایا برش در شریف آباد تهران

استخدام ۶ ردیف شغلی در کارخانه ماشین سازی پایا برش در شریف آباد تهران انتشار در یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ محتوا گذار سی و نه امروز نشان شده نشان کردن استخدام کارخانه ماشین سازی پایا برش کارخانه ماشین سازی پایا برش در نظر دارد جهت تکمیل کادر فنی خود در استان تهران از بین افراد واجد شرایط

استخدام 11 ردیف شغلی در ماشین سازی پایا برش در شهرک صنعتی عباس آباد

استخدام ۱۱ ردیف شغلی در ماشین سازی پایا برش در شهرک صنعتی عباس آباد انتشار در سه‌شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ محتوا گذار سی و هشت امروز نشان شده نشان کردن استخدام ماشین سازی پایابرش کارخانه ماشین سازی پایابرش در نظر دارد جهت تکمیل کادر فنی خود در استان تهران از بین افراد واجد شرایط نیروی

استخدام 10 ردیف شغلی در ماشین سازی پایا برش در شهرک صنعتی عباس آباد

استخدام ۱۰ ردیف شغلی در ماشین سازی پایا برش در شهرک صنعتی عباس آباد انتشار در شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۹ محتوا گذار سی و هشت دیروز نشان شده نشان کردن استخدام ماشین سازی پایا برش کارخانه ماشین سازی پایابرش در نظر دارد جهت تکمیل کادر فنی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر