استخدام مدیر فود کورت با مزایا در مجتمع تجاری پالادیوم در تهران

استخدام مدیر فود کورت با مزایا در مجتمع تجاری پالادیوم در تهران انتشار در چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ محتوا گذار سی و هشت امروز نشان شده نشان کردن استخدام مجتمع تجاری پالادیوم مجتمع تجاری پالادیوم جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی شرایط