دعوت به همکاری از پیمانکاران بیل مکانیکی و لودر در تهران و مازندران

دعوت به همکاری از پیمانکاران بیل مکانیکی و لودر در تهران و مازندران انتشار در یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ محتوا گذار سی و هفت امروز نشان شده نشان کردن یک شرکت معتبر تولیدی در استان مازندران (قائمشهر) جهت ارتقاء تیم پیمانکاری خود در استان های تهران و مازندران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به