استخدام توزیع کننده (موزع)، راننده خودرو 6 تن، کارگر انبار در تهران

استخدام توزیع کننده (موزع)، راننده خودرو ۶ تن، کارگر انبار در تهران انتشار در شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ محتوا گذار سی و هشت دیروز نشان شده نشان کردن استخدام صنایع غذایی بهروز نیک شرکت صنایع غذایی بهروز نیک از افراد واجد شرایط جهت توسعه تیم خود در بخش های توزیع و انبار در استان تهران

استخدام راننده خودرو 6 تن، توزیع کننده (موزع)، ویزیتور مویرگی در تهران

استخدام راننده خودرو ۶ تن، توزیع کننده (موزع)، ویزیتور مویرگی در تهران انتشار در شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۹ محتوا گذار سی و هشت دیروز نشان شده نشان کردن استخدام صنایع غذایی بهروز نیک شرکت صنایع غذایی بهروز نیک جهت توسعه تیم خود در بخش های فروش و توزیع در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر