ایسنا – مسجد جامع عباسی

۲ فروردین ۱۴۰۰ / ۱۴:۴۷ پیش از اینکه اصفهان توسط خاندان صفوی به عنوان پایتخت انتخاب شود، میدانی در مرکز شهر که در دوره تیموری ساخته شده بود قرار داشت که این میدان در زمان شاه به ابعاد کنونی درآمده و مشهورترین بناهای تاریخی اصفهان در اطراف این میدان ساخته شده اند. مسجد جامع عباسی