قیمت دلار امروز ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی‌ها به گزارش هوشمند نیوز، در صرافی‌‌ها قیمت خرید دلار 25151 تومان و فروش آن 25422 تومان اعلام شد. قیمت خرید و فروش یورو نیز به ترتیب 28279 و 28596 تومان است. قیمت روز دلار صرافی ملی بر اساس اطلاعات به‌روزرسانی شده در سایت صرافی ملی، قیمت دلار برای خرید 25027 تومان و قیمت دلار برای فروش 25279 تومان است. قیمت

قیمت دلار امروز ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۱

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی‌ها به گزارش هوشمند نیوز، در صرافی‌‌ها قیمت خرید دلار 25118 تومان و فروش آن 25431 تومان اعلام شد. قیمت خرید و فروش یورو نیز به ترتیب 28326 و 28657 تومان است. قیمت روز دلار صرافی ملی بر اساس اطلاعات به‌روزرسانی شده در سایت صرافی ملی، قیمت دلار برای خرید 25050 تومان و قیمت دلار برای فروش 25302 تومان است. قیمت

قیمت دلار امروز ۹ فروردین ماه ۱۴۰۱

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی‌ها به گزارش هوشمند نیوز، در صرافی‌‌ها قیمت خرید دلار 25112 تومان و فروش آن 25413 تومان اعلام شد. قیمت خرید و فروش یورو نیز به ترتیب 28154 و 28547 تومان است. قیمت روز دلار صرافی ملی بر اساس اطلاعات به‌روزرسانی شده در سایت صرافی ملی، قیمت دلار برای خرید 25073 تومان و قیمت دلار برای فروش 25325 تومان است. قیمت

ادامه روند صعودی دلار در سال جدید

به گزارش هوشمند نیوز، قیمت دلار در بازار آزاد در این ساعت از معاملات به ۲۶هزار و ۸۲۰ تومان رسیده‌ که نسبت به آخرین معامله دیروز افزایش ۲۴۰ تومان را نشان می‌دهد. پس از پایان تعطیلات هفته اول، قیمت دلار روند صعودی به خود گرفته و طی این مدت با افزایش ۵۴۰ تومانی همراه بوده‎‌است.

قیمت دلار امروز ۱۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی‌ها به گزارش هوشمند نیوز، در صرافی‌‌ها قیمت خرید دلار 25280 تومان و فروش آن 25515 تومان اعلام شد. قیمت خرید و فروش یورو نیز به ترتیب 28475 و 28742 تومان است. قیمت روز دلار صرافی ملی بر اساس اطلاعات به‌روزرسانی شده در سایت صرافی ملی، قیمت دلار برای خرید 25062 تومان و قیمت دلار برای فروش 25313 تومان است. قیمت

قیمت دلار امروز ۱۰ فروردین ماه ۱۴۰۱

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی‌ها به گزارش هوشمند نیوز، در صرافی‌‌ها قیمت خرید دلار 25106 تومان و فروش آن 25423 تومان اعلام شد. قیمت خرید و فروش یورو نیز به ترتیب 28239 و 28642 تومان است. قیمت روز دلار صرافی ملی بر اساس اطلاعات به‌روزرسانی شده در سایت صرافی ملی، قیمت دلار برای خرید 25066 تومان و قیمت دلار برای فروش 25318 تومان است. قیمت

قیمت دلار امروز ۸ فروردین ماه ۱۴۰۱

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی‌ها به گزارش هوشمند نیوز، در صرافی‌‌ها قیمت خرید دلار 25217 تومان و فروش آن 25434 تومان اعلام شد. قیمت خرید و فروش یورو نیز به ترتیب 28353 و 28598 تومان است. قیمت روز دلار صرافی ملی بر اساس اطلاعات به‌روزرسانی شده در سایت صرافی ملی، قیمت دلار برای خرید 25026 تومان و قیمت دلار برای فروش 25278 تومان است. قیمت

قیمت دلار امروز ۷ فروردین ماه ۱۴۰۱

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی‌ها به گزارش هوشمند نیوز، در صرافی‌‌ها قیمت خرید دلار 25172 تومان و فروش آن 25385 تومان اعلام شد. قیمت خرید و فروش یورو نیز به ترتیب 28280 و 28513 تومان است. قیمت روز دلار صرافی ملی بر اساس اطلاعات به‌روزرسانی شده در سایت صرافی ملی، قیمت دلار برای خرید 25149 تومان و قیمت دلار برای فروش 25402 تومان است. قیمت

قیمت دلار امروز ۶ فروردین ماه ۱۴۰۱

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی‌ها به گزارش هوشمند نیوز، در صرافی‌‌ها قیمت خرید دلار 24808 تومان و فروش آن 25121 تومان اعلام شد. قیمت خرید و فروش یورو نیز به ترتیب 28102 و 28470 تومان است. قیمت روز دلار صرافی ملی بر اساس اطلاعات به‌روزرسانی شده در سایت صرافی ملی، قیمت دلار برای خرید 25072 تومان و قیمت دلار برای فروش 25324 تومان است. قیمت

قیمت دلار امروز ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی‌ها به گزارش هوشمند نیوز، در صرافی‌‌ها قیمت خرید دلار 24567 تومان و فروش آن 24888 تومان اعلام شد. قیمت خرید و فروش یورو نیز به ترتیب 27765 و 28138 تومان است. قیمت روز دلار صرافی ملی بر اساس اطلاعات به‌روزرسانی شده در سایت صرافی ملی، قیمت دلار برای خرید 24362 تومان و قیمت دلار برای فروش 24607 تومان

طراح مد و لباس ثبت آدرس شغلی در گوگل مپ مهاجرت ثبت لوگو امنیت وب سایت