ناهماهنگی ملی علت محقق نشدن تعطیلی پنج‌شنبه‌هاست

ایسنا/یزد قائم مقام بنیاد صدوق و کارشناس حوزه اقتصادی، محقق نشدن تعطیلی پنج‌شنبه‌ها را ناشی از ناهماهنگی ملی دانست و تاکید کرد: صنعت بخشی مجزا در این مقوله است چرا که هر صنعتی، ساز و کار و شیفت‌بندی و برنامه‌ریزی مرتبط با خود را دارد. «محمدرضا بابایی» در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا تعطیلی پنج‌شنبه‌ها را