شب مهمانی امیدها و آرزوها

خبرآنلاین در مجموعه های تقدیم شده پیشین، به معرفی جایگاه شب آروزها در ماه رجب پرداخته است. «فرصتی بزرگ برای گفت وگو با خدا» و نیز «چرا امشب را لیله الرغائب نامیده اند؟» و در گزارش دیگری با عنوان « لیله الرغائب به چه معناست؟ » به ابعاد مختلف اهمیت این شب و اعمال آن

پیشنهاد «ماسینیون» به فیلسوف فرانسوی درباره حضرت زهرا(س)

به گزارش خبرآنلاین، سیدرضا فیض، محقق و عرفان پژوه که نامه به استاد هانری کربن را ترجمه کرده، می گوید: ماسینیون از کربن خواسته بود تا مجموعه ای درباره حضرت فاطمه (س) تهیه کند، زیرا او را بانو می دانست که می تواند حامل نور شناخت الهی باشد.این پژوهشگر عرفان اسلامی می گوید: چهره سرشناس