استخدام 7 عنوان شغلی در شرکت طلوع تجارت آسایش در محدوده بهارستان

استخدام ۷ عنوان شغلی در شرکت طلوع تجارت آسایش در محدوده بهارستان انتشار در دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ محتوا گذار سی و هشت امروز نشان شده نشان کردن استخدام طلوع تجارت آسایش شرکت طلوع تجارت آسایش جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. شرایط همکاری: