حذف غربالگری به معنای حذف مهمترین راهکار شناسایی جنین‌های بیمار

ایسنا/همدان یک متخصص ژنتیک پزشکی گفت: حذف غربالگری مادران باردار به معنای حذف مهمترین راهکار شناسایی جنین‌های بیماری است که هیچ روشی برای درمان آنها وجود ندارد و همواره خانواده هایشان تحت فشار اقتصادی و اجتماعی قرار دارند. دکتر احمدرضا صالحی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در سال ۱۳۸۴ و با توافق نظر جمعی