خوشمزه های طبیعی برای تامین منیزیم بدن کودکان

بهترین منابع و مکمل های منیزیم برای کودکان آیا کودک شما اغلب احساس خستگی دارد ؟ آیا مدام از گرفتگی عضلاتش ، درد یا کم خوابی شکایت می کند ؟ در این صورت احتمالا میزان منیزیم در بدن او کم شده است. منیزیم یکی از مهم ترین مواد معدنی میکرو در بدن انسان است که