صنعت برق ورشکسته است!؟ رویای بر باد رفته انرژی‌های پاک

به گزارش اقتصادآنلاین؛ نوسانات قیمت سوخت‌های فسیلی، ریسک‌های سیاسی و اقتصادی و بحران‌های محیط‌زیستی باعث شده انرژی‌های تجدیدپذیر مورد توجه ویژه کشورها قرار بگیرد. بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی،۹۰ درصد ظرفیت‌های جدید نیروگاهی سال۲۰۲۰ در جهان را انرژی‌های تجدیدپذیر تشکیل داده‌است. ایران تنها ۱۵ درصد از ظرفیت نیروگاهی ایجاد شده طی یک سال گذشته را به تجدیدپذیرها