نحوه ایجاد بودجه سالانه صفحه گسترده اکسل

شما یاد خواهید گرفت که یک بودجه سالانه در یک صفحه گسترده اکسل ایجاد کنید که نسبت به بسیاری از برنامه های مالیات بر درآمد کسرهای جزئی و همچنین برنامه C برای یک تجارت کوچک (که این روزها برای بسیاری از افراد اعمال می شود) حساس است. مثال گنجانده شده عمدتاً برای زوجینی که نیمه