استخدام مسئول لابی در ارزش آفرینان میثاق صدرا در تهران

استخدام مسئول لابی در ارزش آفرینان میثاق صدرا در تهران انتشار در دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ محتوا گذار سی و هفت امروز نشان شده نشان کردن استخدام ارزش آفرینان میثاق صدرا ارزش آفرینان میثاق صدرا جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی شرایط