چرا میگن موقع خوردن غذا صحبت نکنید ؟

چرا موقع غذا خوردن نباید حرف بزنیم ؟ بسیاری از ما حین غذا خوردن مدام صحبت می کنیم. اگر هم صحبت کنیم و هم غذا بخوریم، غذا به خوبی هضم نمی شود و در نتیجه کیفیت چربی، قند و دیگر مواد در بدن کاهش پیدا می کند. زمانی که دهانمان را برای صحبت کردن باز