استخدام 19 ردیف شغلی در گروه توسعه صنایع شهد آذربایجان در آذربایجان غربی

استخدام ۱۹ ردیف شغلی در گروه توسعه صنایع شهد آذربایجان در آذربایجان غربی انتشار در چهارشنبه ۰۶ اسفند ۱۳۹۹ محتوا گذار سی و یک امروز نشان شده نشان کردن استخدام گروه توسعه صنایع شهد آذربایجان گروه توسعه صنایع شهد آذربایجان جهت تکمیل نیروی انسانی خود در استان‌ آذربایجان غربی از افراد واجد شرایط زیر دعوت