دورکردن استرس در زمان خواب شبانه راهی دارد

دور کردن استرس هنگام خواب شبانه داشتن خوابی راحت و آسوده آرزوی بیشتری افرادی است که دچار استرس بوده و نمی تواند با آرامش شب را سپری کنند. مشکلات و اختلالات خواب با عدم کنترل استرس رابطه زیادی دارد. داشتن استرس در خواب باعث به هم خوردن سیستم بدن می شود و خواب را مختل