داوران جشنواره «شعر شاهنامه» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، دومین جشنواره «شعر شاهنامه»، داوران خود را شناخت و نتایج آن تا پایان اردیبهشت اعلام خواهد شد. دومین جشنواره «شعر شاهنامه» با هدف پاسداشت شاهنامه و زبان پارسی، گسترش چکامه‌های در پیوند با شاهنامه، رویکرد ویژه به چکامه پارسی، گردآوری سروده‌های در پیوند با شاهنامه و سپاس ویژه از سرایندگانی که

نام‌های ایرانی شاهنامه، چگونه وارد شناسنامه گرجی‌ها شد؟

الکساندر چولوخادزه، پنجشنبه‌شب (۳۰ بهمن) در وبینار حضور شاهنامه در گرجستان که توسط قطب علمی فردوسی و شاهنامه برگزار شد،  تاثیر ادبیات شاهنامه‌ای بر زبان و ادبیات گرجی را به چهار دوره پیش از اسلام، سده‌های پنجم تا هفتم هجری، عصر صفویان و قرن بیستم تقسیم کرد. وی گفت: «در اواخر دوره اشکانی و به‌ویژه در دوران

چند کتاب خوب در باب شاهنامه فرودوسی

روزنامه اعتماد – بهمن فاطمی: در باب اهمیت و جایگاه فردوسی بسیار سخن گفته شده و بعد از این هم گفته خواهد شد و این در حکم چه چیز می‌تواند باشد جز صحه‌گذاری بر ماندگاری و دوام و قوام اثری که از پس هزاره‌ای، کماکان بر تارک تاریخ ادبیات و تمدن ایرانی می‌درخشد. به مناسبت