نقد فیلم Palmer – داستانی درباره پذیرش و شانس دوم

فیلم Palmer یک درام قابل تأمل و از نظر احساسی قدرتمند درباره پذیرش و شانس‌های دوم در زندگی است. ادی پالمر (جاستین تیمبرلیک) ستاره سابق فوتبال دبیرستان است که از قهرمان محبوب و نمونه شهر خود حالا به یک مجرم تبدیل شده، در پایان محکومیت ۱۲ ساله خود به زادگاهاش بازگشته اما شرایط مثل سابق