مساله اخیر غزه، قدرت نرم ایران را تثبیت کرد

وی ادامه داد: طرف اسرائیلی احساس می کند اگر دولت فلسطینی را بپذیرد، شروع فروپاشی خودش خواهد بود. این رژیم تحت اجبار واقعیت، وارد پروسه صلح با سازمان آزادی‌بخش فلسطین شد اما به گونه‌ای که به پروژه اساسی خود به معنای تبدیل فلسطین به اسفنج تکه تکه‌ای که به هیچ وجه امکان شکل گیری هویت

اسناد استراتژیک چین با کشورهای دنیا به روایت جابری انصاری/عکس

به گزارش خبرآنلاین، جابری انصاری در توئیتی نوشت: چین با ۴۹ کشور و سه اتحادیه منطقه‌ای سند مشارکت استراتژیک امضا کرده و این سندها با عناوین مختلف و در سه سطح اصلی مشارکت جامع، مشارکت استراتژیک و مشارکت استراتژیک جامع تعریف شده است. اینکه امضای چنین سندی با ایران، این همه جنجال می آفریند نیازمند

سندهای استراتژیک چین با کشورهای دنیا به روایت جابری انصاری

به گزارش خبرآنلاین، جابری انصاری در توئیتی نوشت: چین با ۴۹ کشور و سه اتحادیه منطقه‌ای سند مشارکت استراتژیک امضا کرده و این سندها با عناوین مختلف و در سه سطح اصلی مشارکت جامع، مشارکت استراتژیک و مشارکت استراتژیک جامع تعریف شده است. اینکه امضای چنین سندی با ایران، این همه جنجال می آفریند نیازمند