فروش داخلی Spiral در هفته افتتاحیه پایین‌تر از حد انتظار بوده است

با توجه به گزارشی که وب سایت Deadline کار کرده، فروش داخلی Spiral در هفته افتتاحیه پایین‌تر از حد انتظار بوده است. با اختراع واکسن‌های مختلف برای ویروس کرونا و ساخت آن توسط شرکت‌های متعدد، نرخ ابتلا در بسیاری از مناطق نرولی شده است. همزمان با این اتفاق، محدودیت‌ها یکی پس از دیگری برداشته می‌شوند