چرا «آقازاده» ببینیم؟ برای کدام داستان تازه؟ کدام تفاوت؟

برترین‌ها – سید امین موسوی: این ذاتِ تبلیغ است که بزرگنمایی کند، توقع را بالا ببرد و همه چیز را بیش از آنچه هست نمایش دهد. کسی با این «ذات» مشکل ندارد، داستان از آنجا شروع می‌شود، که محصول نهایی شباهتی با آنچه «تبلیغ» می‌شد، نداشته باشد.     وقتی سریالی «آقازاده» نام می‌گیرد، در